Opracowywanie projektów konstrukcyjnych

Żuraw budowlany przy pracownikachNa projektowaniu konstrukcji stalowych dobrze się znamy! Zatrudniamy najlepszych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem, popartym osiągnięciami budowlanymi. Wiemy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na konstruktorach budowli, dlatego nie uznajemy kompromisów. Usługa projektowania zawiera m.in.:

  • określenie geometrii i dostępnej na konstrukcję przestrzeni;
  • ustalenie schematu statycznego;
  • wybór materiału konstrukcyjnego o najlepszych parametrach;
  • wykonanie obliczeń statycznych, elementowych i dokumentacji projektowej.

Dopytaj nas o szczegóły!